Catatan Syi’ir "AL MU’TAMID BIN ABBAD"

Alasan saya memilih topik ini karena nama saya (Mu’tamid), ketika awal berkenalan dengan teman-teman seperguruan Ta’lim ‘Atiq di Tanger sering kali dimiripkan kepada salah satu penyair Andalus masa itu, yaitu Al Mu’tamid bin Abbad, hingga saat ini. Usut punya usut ternyata tokoh  Al Mu’tamid sudah populer dikalangan mereka sejak diperkenalkan oleh salah satu guru Ilmu ‘Arudlnya di Madrasah. Apalagi dalam karangan Al Mu’tamid terdapat syi’ir yang berkaitan tentang Maghrib seperti yang saya sebutkan nanti.
Bahkan dalam keadaan yang sama orang Maroko sering menyebut  kewarganegaraan orang Indonesia dengan “Andanusia”–dengan dibaca fathah hamzahnya–bukan “Indonesia”–dibaca kasroh hamzahnya. Pikir pendek saya, mungkin karena metode Tashilul Nuthqi, maka dibaca fathah lebih mudah diucapkan dibanding dibaca kasroh atau nama Andalusia yang sudah tidak asing di telinga mereka, kemudian  menyamakannya dengan nama Indonesia dikarenakan banyak huruf yang sama, yaitu : ( أ/A), (  ن/ N), ( د/D), ( س/S) dan ( ي/Y) .
Sehingga menarik bagi saya untuk mengangkat topik tentang sesosok Al Mu’tamid bin Abbad ini yang selalu menampilkan seni gubahannya. Tidak lain hanya sebagai bentuk tafaul dari saya dan tasyabbuh dari sisi lain. Walaupun masih jauh dari kepantasan, akan tetapi itu adalah suatu keberuntungan tersendiri bagi saya, seperti ucapan sya’ir :
فَتَشَبَّهُوْا إِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ – إِنَّ التَّـشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلاَحُ
“Jika kamu tidak mampu menjadi seperti mereka maka bertasyabbuhlah ( serupailah mereka ). Sesungguhnya menyerupai orang – orang mulia itu suatu keberuntungan.”
Apalagi di akhir kisahnya, Al Mu’tamid mengalami masa cobaan yang luar biasa sehingga ia diasingkan ke Maroko dan dipenjarakan disana. Tidak luput dari kepopulerannya sebagai penyair, kisahnya terekam sejarah karena syi’ir yang ia tulis di penjara. Inilah yang membuat saya penasaran untuk mengetahui karyanya pada pada masa itu.
Disamping karena kesukaan saya terhadap ilmu syi’ir semenjak belajar di pesantren, dimana bait-bait bahar Rajaz menjadi metode paling banyak dalam mempelajari Ilmu Alat (Nahwu, Shorof, Balaghoh dan sebagianya), bahkan menjadi studi khusus dalam menciptakan karya sastra berbasis kitab kuning. Oleh karena itu, menurut saya eksistensi ilmu syi’ir sangatlah berperan penting dalam perkembangan ilmu-ilmu lainnya dan itu saya rasakan sendiri sampai sekarang, seperti contoh; ketika Imtihan mata pelajaran qawaidul fiqhiyyah yang sudah diformat menjadi bait-bait nada rajazakan lebih mudah dihafal walaupun penjelasan qaidah  dan contohnya sangat banyak dibanding dengan materi yang berbertuk natsr walaupun penjelasannya sedikit.
Alangkah baiknya, terlebih dahulu saya ulaskan tentang biografi Al Mu’tamid bin Abbad kemudian dilanjutkan dengan beberapa syi’ir Al Mu’tamid ketika ia mulai mengadapi masa-masa ujian berat sampai wafatnya di Maroko  :
• Siapa itu Al Mu’tamid?
Dia adalah seorang penguasa di Negeri Andalusia, Abu Al Qasim Al Mu’tamid Alallah Muhammad bin Abbad dan dijuluki sebagai Azh-Zhafir dan Al-Muayyad (431 H – 488 H / 140 M – 1095 H). Putra dari Abi ‘Amr Al-Mu’tadhid –hakim di Sevilla. Dilahirkan di kota Bajah[1]. Asal keluarganya dari Negeri Syam tepatnya di wilayah Al ‘Arisy. Menjadi raja ketiga sekaligus terakhir dalam kepemimpinan kerajaan Abbad di Andalus. Al Mu’tamid saat itu menguasai dua kota yaitu Cordoba dan Sevilla.
Dalam kisahnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khallikan bahwa ketika kekuasaan Raja Alfonso VI semakin kuat maka raja-raja di Andalusia mengajak damai dengannya dan siap untuk membayar pajak kepadanya. Dia telah menguasai Thulaithilah dari tangan Al Qadir bin Dzu An-Nun pada tahun 478 Hijriyyah setelah pengepungan sengit. Peristiwa itu adalah awal kelemahan pasukan muslim karena kedatangan pasukan Eropa. Akhirnya Al Mu’tamid juga ikut membayar pajak. Namun ketika kedudukannya mulai kuat, ia menolak untuk membayar pajak. Sehingga Alfonso VI menebar ancaman dan memaksa Al Mu’tamid untuk menyerahkan beberapa benteng, Dia membunuh membunuh utusan dan orang yang mengawalnya, dan bergerak untuk merencanakan penyerangan besar-besaran. Sehingga para ‘ulama berkumpul, mereka membahas kemudian menyepakati untuk memberikan  mandat kepada Amir Abu Ya’qub bin Tasyifin[2] penguasa Marakusy guna menolong mereka.
Akhirnya, Ibnu
Tasyifin bersama bala tentaranya melintas menuju Andalusia dan bergabung dengan Al Mu’tamid. Alfonso VI bertolak bersama empat ribu pasukan berkuda dan menulis surat ancaman kepada Ibnu Tasyifin yang bertuliskan “Kelak yang terjadi akan kau lihat.”. Kemudian dua pasukan bertemu , saling menyerang di daerah Zallaqah. 11 pasukan musuh berhasil ditaklukkan, kebanyakan luka-luka dan hanya sedikit yang selamat. Perang itu terjadi pada bulan Ramadhan tahun 479 H. Al Mu’tamid terluka di badan dan wajahnya. Dia dikenal dengan sikap pantang mundur dan keberaniannya. Pasukan muslim banyak mendapat harta rampasan dan Ibnu Tasyifin pun kembali ke daerahnya.
Abdul Wahid bin Ali berkata, “Al Mu’tamid menguasai Cordoba pada tahun 471 H dan berhasil mengusir Ibnu Ukasyah. Ibnu Tasyifin keluar dari Andalusia dengan mengagungkan Al Mu’tamid dan menyembunyikan beberapa hal seraya berkata, ”Kami adalah tamunya, kami mengikuti perintahnya.”Ibnu Tasyifin mendukung orang-orang Murabithun yang tinggal di Andalusia . Orang Andalusia menyayanginya dan mendoakan kebaikan untuknya. Dia menjadikan mereka kerabatnya dan memetapkan beberapa keputusan.”
  Sebab pengasingan Al Mu’tamid
Terjadi perbedaan versi diantara para pakar sejarawan mengenai sebab kejadian ini, akan tetapi saya menukil dari salah satu versi, yaitu :
“Pada tahun 483 Hijriyyah terjadi fitnah di Andalusia. Orang Murabithun mengepung benteng-benteng Al Mu’tamid dan menguasai sebagiannya. Mereka membunuh putra Al Mu’tamid yang bernama Al Makmun pada usia empat tahun. Waktu demi waktu fitnah itupun semakin memanas. Kemudian mereka mengepung Sevilla. Tampak dari pihak Al Mu’tamid kegentingan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Pada bulan Rajab orang Murabithun menyerang wilayah Al Mu’tamid dengan perang yang sangat sengit. Mereka mengusir penduduk negeri itu dan menawan Al Mu’tamid.
Saat itu, orang-orang Barbar muncul dari arah lembah. Mereka melempar api ke arah negeri. Aktifitas menjadi terhenti, kebakaran meluas di mana-mana dengan datangnya keponakan Sultan. Orang Barbar tidak meninggalkan apapun bagi penduduk negeri itu. Istana Al Mu’tamid dijarah. Al Mu’tamid dipaksa untuk menulis kepada kedua putranya agar mereka menyerahkan kedua benteng, jika tidak, dirinya akan dibunuh, “Darahku menjadi jaminannya.” Kedua putra itu adalah Al Mu’tadd dan Ar- Radhi yang berada di Rundah dan Martilah. Keduanya turun dengan selamat. Sayangnya, itu semua adalah perjanjian palsu. Mereka membunuh Al Mu’tadd dan Ar- Radhi. Mereka membawa Al Mu’tamid dan keluarganya ke Tanger serta membuatnya miskin.”
Tanger adalah fase pertama perjalanan Al Mu’tamid sebelum menuju ke tempat pengasingannya di Aghmat[3] setelah cobaan  yang ditimpanya yaitu gugurnya putra-putranya dalam mempertahankan benteng kekuasaan. Disana Al Mu’tamid menetap selama beberapa hari–tidak diketahui pastinya. Akan tetapi, hanya berapa hari yang diperbolehkan baginya untuk bertemu dengan penyair-penyair Tanger yang berkumpul kepadanya seperti halnya mereka lakukan di Sevilla dahulu. Tidak diketahui secara pasti siapa saja mereka kecuali hanya Abu al Hasan bin Abd al Ghani al Fihri yang terkenal dengan sebutan al Hushri al Dlarir, ia adalah seorang penyair sejak kecilnya, yang hijrah dari negerinya–Al Qairawan–menuju Andalus kemudian menjalin komunikasi dengan raja-raja kecil disana dan mendapatkan izin untuk tinggal. Kemudian ia bergabung dengan al Mu’tamid setelah kepergian ayahnya-al Mu’tadhidh.
Dalam pertemuannya dengan al Mu’tamid, para penyair Tanger dan Maghrib bermaksud untuk menagih pemberiannya/gajinya, kemudian al Mu’tamid berkata dalam syi’irnya [bahar al Kamil] :
شعراء طنجة كلهم والمغــرب # ذهبوا من الأغراب أبعد مذهـــب
سألوا العسير من الأسير، وإنـه # بسؤالهم لأحق منهم فاعجــب
“Para penyair Thanjah dan Maghrib semua pergi dari barat jauh dari madzhabnya Mereka meminta kesulitan dari orang yang tertawan, dan sesungguhnya ia lebih berhak daripadanya.”
Al Mu’tamid dipenjara di Aghmat selama lebih dari dari dua tahun[4] dalam keadaan sengsara dan hina. Sebuah pendapat mengatakan bahwa putri-putri Al Mu’tamid mendatanginya pada hari ‘Id. Mereka menjahit dalam kegelapan untuk mendapatkan upah, pakaiannya compang-camping. Perasaan mereka sangat sedih sekali. Ditulis dalam syiir yang berbunyi [bahar al Basith] :
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا#  وكان عيدك باللذات معمورا
“Di zaman dahulu engkau di hari hari ied keadaanmu riang
Hari iedmu pun dipenuhi kenikmatan yang tersedia
وكنت تحسب أن العيد مسعدةٌ # فساءك العيد في أغمات مأسورا
Engkau senantiasa mengira bahwa ied itu senantiasa penuh bahagia
Maka Ied pun telah buruk untukmu di kota Agmat dalam kondisi tertawan
ترى بناتك في الأطمار جائعةً # في لبسهنّ رأيت الفقر مسطورا
Engkau pandang putri p
utrimu dalam berpakaian (keadaannya) lapar
Pada pakaian mereka engkau lihat kefakiran bertulis pena
معاشهنّ بعد العزّ ممتهنٌ # يغزلن للناس لا يملكن قطميرا
Kehidupan mereka setelah kemegahan kini ditimpa kemalangan
Mereka menggugah penuh belas kasih kepada manusia sementara tiada mereka memiliki secuil kurma
برزن نحوك للتسليم خاشعةً # عيونهنّ فعاد القلب موتورا
Mereka muncul kepadamu penuh penerimaan dalam keadaan mata tunduk
Hatipun menjadi tegang merintih
قد أُغمضت بعد أن كانت مفتّرةً # أبصارهنّ حسيراتٍ مكاسيرا
Mata telah terpejam setelah mata mereka pupus melemah
Penuh keibaan serta penuh hal disayangkan yang hancur berkeping keping
يطأن في الطين والأقدام حافيةً # تشكو فراق حذاءٍ كان موفورا
Mereka berjalan diatas tanah liat sedang kaki merka tanpa sandal
Mereka mengeluh ditinggal sepatu yang dulu tersedia.”
Akhirnya, dalam usia 55 tahun Al Mu’tamid wafat dan dimakamkan di Aghmat pada tahun 488 H.
Begitulah kisah tentang kehidupan penyair sekaligus raja di Sevilla yang terekam jejaknya menjadi tokoh legendaris di Andalus. Semua itu, karena salah satu pengaruh dari tulisan-tulisan indahnya yang ia kemas menggunakan metode syi’ir semenjak menjadi raja di Andalus sampai masa kelamnya di Maghrib.
Al Hasil, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam keadaan sesengit apapun orang ‘alim itu, bukanlah menjadi hambatan untuk tidak mengamalkan ilmunya, seperti apa yang dicontohkan oleh Al Mu’tamid ketika ia diasingkan dan dipenjara. Buktinya, ia tetap mengabadikan kisah singkatnya dengan menulis syi’ir sesuai tatanan kedah. Bahkan ia sempat berwasiat sebelum meninggalnya agar beberapa bait syi’ir yang ia tulis bisa diabadikan di batu nisan tempat disemayamkan.
Seperti pepatah mengatakan “Selamanya perjalanan hidup seorang hanya menjadi masa lalu dan tidak terbaca kembali oleh sejarah manakala ia tidak menyimpannya melalui sebuah karya”.
Terakhir, sebagai kalimat penutup dari saya [Bahar Rajaz] :
ولو يكون وافق الحقيقة # فأيقنوا ذالك من عند الله
ولو يكون وافق الشذيذة # فعوده إليّ ذي الخطيئة
“jika ada ~ kebenaran ~ yang hakiki # semuanya ~ hanya dari ~ Sang Ilahi
jika ada ~ kesesatan ~ yang terjadi # itulah {da ~ riku} {kesa ~ lahan} murni.”
________________________________________
[1] Daerah tenggara Portugal
[2] Pemimpin kerajaan Murabithin
[3] Sebuah desa bersejarah Maroko terletak di selatan Maroko tengah, dekat Marrakech.
[4] Versi lain mengatakan empat tahun

~ O ~

_________________________________________________________________________________
Referensi :
Azam RA.2010.Biografi Islam Al Mu’tamid bin Abbad. (Online)
(cara-global.blogspot.com/2010/12/al-mutamid-bin-abbad.html)
مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية و بشؤون الثقافة والفكر . .دعوة الحق (Online)
(www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1383)
إضاءات .محنة المعتمد: أروع المآسي الملوكية في التاريخ   (Online)
(www.ida2at.com/the-plight-of-almoatamed-best-tragedies-in-history)
Tag Post :
Artikel,Karya,Keilmuan & SDI,Minggu-an Menulis

Bagikan Artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Populer